EĞİTİMLER

01
Risk Yönetimi

AMACI:

Projeler ile yönetilen kurumların risk yönetim süreçlerini geliştirmek. Bu sayede projelerde planlama aşamasında başlayan etkin risk yönetimiyle uygulamada süre kaybına, maliyet aşımına, kapsam ve kalite kaybına yol açan problemlerin %80’e varan oranlarda azaltılması sağlanır.

YÖNTEM:

Aktif katılım, konu anlatımı ve uygulamalar ile risk yönetimi süreçleri tüm detayları ile ele alınır.

SÜRE: 1 gün

KAZANIMLAR:

· Projelerdeki olası problemleri planlama aşamasından başlayarak öngörebilir ve olasılık ve etkilerini azaltabilirsiniz.

· Beklenmeyen problemlerin projenizin süre, maliyet, kapsam ve kalite hedeflerine etkisini minimize edebilirsiniz.

· Riskleri olasılık ve etki güçlerine göre önem sırasına sokarak, uygun risk yönetim stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.

· Risklerin proje ekibinin moralini negatif yönde etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.

RİSK YÖNETİM EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Proje Risk Yönetim Sistemini kurmak

Risk yönetim planını oluşturmak (RPM)

RMP modelinin içeriğini analiz etmek

Risk İştahı ve Toleransını analiz etmek

RMP’nin kabul görmüş standartlarını oluşturmak

Proje riskini tanımlamak

Ortak proje risk kaynaklarını belirlemek

Etki - tepki analizi için Ishikawa diagramı oluşturmak

Kontrol listeleri kullanmak

Üst seviye riskleri organizasyonun değerlendirmesine sunmak

Risk kayıt sistemi geliştirmek

Risk kayıt modelinin içeriğini analiz etmek kayıt sistemi oluşturmak için kabul görmüş bir şablon uygulamak

Riskleri proje paydaşlarıyla paylaşmak

Riskleri gelecekte yapılacak değerlendirmeler için dokümante etmek

Nitel ölçümlere göre riskleri analiz etmek

Tanımlanmış risklerin olasılık ve etki analizlerini işlemek

Olasılık ve Etki matrisi oluşturmak

Nitel analizlerin gelişmiş uygulamalarını oluşturmak

Analiz sonuçlarını önceliklendirmek

Nicel Analiz için araçlar

Karar ağaçları

3 nokta tahminlemisi

Olasılık dağılımları

Delphi tekniği

Kesikli simulasyon

Risk yanıt planlama

Kabul etme / Kaçma

Transfer / Azaltma

Yararlanmak / Paylaşmak /Geliştirmek

Beklenmeyen durum planları oluşturmak

En kötü senaryoyu belirlemek

Güvenlik seviyesini yeniden hesaplamak

Risk bütçesini belirlemek

Risk yanıt süreçlerini uygulamak

Risk izleme ve kontrol

Risk denetim, farklılık raporları ve rezerv analizleriyle tanımlı riskleri eşleştirmek

Risk eşik değerleri ile riskleri önceden sezebilmek

Kazanılmış değer analizi (EVA) kullanarak riskleri ölçümlemek

Etkin değişiklik kontrolü yapıldığından emin olmak

Proje risk raporu oluşturmak

Neler öğrenildi, risk veritabanına koymak

Hataların değerini tespit etmek

Süreç iyileştirmeden emin olmak